Werkplekonderzoek

Het Optima Forma werkplekonderzoek voorkomt dan wel verhelpt gezondheidsklachten door de werkomgeving. Op basis van de uitkomsten adviseren wij werkgever en werknemer over het optimaliseren van de werksituatie.

Werkwijze

Wij stellen een beknopt aantal vragen over de werkplek, het werkgedrag en de werkorganisatie. Aan de hand van de resultaten stellen wij vervolgens een geanonimiseerd advies op voor de organisatie en een individuele rapportage voor de werknemer.

Wij bieden ook ondersteuning in het vervolgtraject, de toepassing van de voorgestelde verbeteringen.

Mogelijke onderzoeken zijn

  • Werkplekonderzoek naar de fysieke belasting en de werkplekinrichting
  • Werkplekonderzoek naar omgevingsfactoren, zoals klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Arbeids- en organisatie-onderzoek naar het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhouding en het voorkomen van werkdruk en -stress.

Voordeel voor bedrijven/organisaties

Het (preventieve) werkplekonderzoek van Optima Forma helpt klachten en verzuim te verminderen dan wel voorkomen. Belangrijke bijkomstigheid is de kostenbesparing die het oplevert.

Met (onder andere) het werkplekonderzoek levert Optima Forma handvatten om arbeidsomstandigheden te verbeteren met direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers. Ook maakt u aantoonbaar dat u, als werkgever, de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten en verzuim van medewerkers te beheersen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het werkplekonderzoek van Optima Forma? Bel of mail ons gerust.

Optima Forma vitaliseert mensen en zet hen weer in hun kracht.

Deze bijpassende programma's voor bedrijven zijn er beschikbaar

Neem contact met ons op