Werkplekonderzoek

Het Optima Forma werkplekonderzoek voorkomt dan wel verhelpt gezondheidsklachten door de werkomgeving. Op basis van de uitkomsten adviseren wij werkgever en werknemer over het optimaliseren van de werksituatie.

Werkwijze

Wij stellen een beknopt aantal vragen over de werkplek, het werkgedrag en de werkorganisatie. Aan de hand van de resultaten stellen wij vervolgens een geanonimiseerd advies op voor de organisatie en een individuele rapportage voor de werknemer.
Wij bieden ook ondersteuning in het vervolgtraject, de toepassing van de voorgestelde verbeteringen.

Mogelijke onderzoeken zijn

  • Werkplekonderzoek naar de fysieke belasting en de werkplekinrichting
  • Werkplekonderzoek naar omgevingsfactoren, zoals klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Arbeids- en organisatie-onderzoek naar het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhouding en het voorkomen van werkdruk en -stress.

Voordelen voor jou als mens

Het werkplekonderzoek van Optima Forma geeft je een duidelijk inzicht in je fysieke belastbaarheid, je werkomgeving en de werkdruk. Ook krijg je tips en tools over hoe je een prettige, effectieve werksituatie creëert. Zo voorkom en verhelp je klachten. En geef je jezelf meer werkplezier!

Meer weten?

Wil je meer informatie over het werkplekonderzoek van Optima Forma? Bel of mail ons gerust.

Optima Forma vitaliseert mensen en zet hen weer in hun kracht.

Deze bijpassende programma's zijn er beschikbaar

Neem contact met ons op