Weg naar werk

Mensen die al enige tijd uit het arbeidsproces zijn, zijn veelal de structuur op hun leven kwijtgeraakt. Hiervoor in de plaats hebben ze een structuur ontwikkeld die meer gericht is op de eigen persoon of op de thuissituatie. Het programma Weg naar werk is gericht op mensen met een middelgrote afstand tot de arbeidsmarkt. We brengen deze mensen weer in beweging op mentaal, sociaal en emotioneel niveau, wat de kans op werk flink vergroot. Belangrijk speerpunt hierbij is het hernemen van de regie op het eigen leven.

Werkwijze

Weg naar werk focust op het belang van dagelijkse structuur, daginvulling, beweging en aan het werk komen. Het ondersteunt in het (her)ontdekken van het eigen talent, het hernemenvan de regie
en de terugkeer in het arbeidsproces. Rode draad in het programma zijn de onderdelen (interne) motivatie, structuur en sporten.

Voordeel voor bedrijven/organisaties

Weg naar werk kan onderdeel zijn van het re-integratie- of participatietraject van Optima Forma. Hierbij richten we ons het (her)ontdekken van het talent van een medewerker en de terugkeer in het arbeidsproces. De werkgever krijgt een gemotiveerde medewerker die met nieuwe energie aan het werk gaat, plezier uitstraalt en goede werkprestaties levert.

Meer weten?

Wil je meer informatie over Weg naar werk van Optima Forma? Bel of mail ons gerust.

Optima Forma vitaliseert mensen en zet hen weer in hun kracht.

Neem contact met ons op