Weg naar werk

Mensen die al enige tijd uit het arbeidsproces zijn, zijn veelal de structuur op hun leven kwijtgeraakt. Hiervoor in de plaats hebben ze een structuur ontwikkeld die meer gericht is op de eigen persoon of op de thuissituatie. Het programma Weg naar werk is gericht op mensen met een middelgrote afstand tot de arbeidsmarkt. We brengen deze mensen weer in beweging op mentaal, sociaal en emotioneel niveau, wat de kans op werk flink vergroot. Belangrijk speerpunt hierbij is het hernemen van de regie op het eigen leven.

Werkwijze

Weg naar werk focust op het belang van dagelijkse structuur, daginvulling, beweging en aan het werk komen. Het ondersteunt in het (her)ontdekken van het eigen talent, het hernemen van de regie
en de terugkeer in het arbeidsproces. Rode draad in het programma zijn de onderdelen (interne) motivatie, structuur en sporten.

Voordeel voor jou als mens

Ben je de grip op je leven kwijtgeraakt en alweer een tijdje uit het arbeidsproces? En wil je het liefst weer vitaal worden en aan het werk? Neem dan de regie (weer) in eigen handen en vraag Weg naar Werk door Optima Forma aan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over Weg naar werk van Optima Forma? Bel of mail ons gerust.

Optima Forma vitaliseert mensen en zet hen weer in hun kracht.

Neem contact met ons op