Vergoedingen

Programma’s

Afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar kan een programma geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Optima Forma heeft contracten met zorgverzekeraars. Vergoeding is een zaak tussen klant en verzekeraar. Wij adviseren onze klanten vooraf bij hun zorgverzekering te informeren of behandeling of consult bij de zorgverzekering vergoed word. (Ook zijn er wellicht mogelijkheden via uw werkgever, de gemeente of het UWV. Wij zullen daarin, indien gewenst , voor u kosteloos bemiddelen en u daardoor de zorgen uit handen nemen.)

Producten

Fysiotherapie/oefentherapie

Optima Forma heeft praktisch contracten met zorgverzekeraars. Vergoeding van consult of behandeling is een zaak tussen klant en verzekeraar. Wij adviseren onze klanten vooraf bij hun zorgverzekering te informeren of behandeling of consult bij de zorgverzekering vergoed word.

Voedingsbegeleiding

De gewichtsconsulenten van Optima Forma zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). In een aantal gevallen kan een vergoeding via uw zorgverzekeraar mogelijk zijn. Vergoeding van consult of behandeling is een zaak tussen klant en verzekeraar. Wij adviseren onze klanten vooraf bij hun zorgverzekering te informeren of behandeling of consult bij de zorgverzekering vergoed word.

PMT

PMT valt onder de aanvullende zorgverzekering alternatievezorg. Wij beschikken over een een AGB code alternatieve zorg. Vanuit onze FVB en NFG -registraties en onze aansluiting bij de beroepsverenigingen NVPMT, kan een vergoeding via uw zorgverzekeraar mogelijk zijn. Vergoeding van consult of behandeling is een zaak tussen klant en verzekeraar wij adviseren onze klanten vooraf bij hun zorgverzekering te informeren of behandeling of consult bij de zorgverzekering vergoed word.

In sommige gevallen bieden scholen financiële ondersteuning. Informeer hiervoor bij de Intern Begeleider (IB-er) of zorgcoördinator van de school die uw kind bezoekt.

Een instantie als Jeugdzorg kan een Indicatie voor individuele begeleiding
afgeven. Dit wordt door het CIZ gedaan, Centrum Indicatie Zorg. Als kinderen geïndiceerd zijn voor PMT dan kunnen ze ook bij Optima Forma terecht. Belangrijk is dan om met de instantie, die de indicatie aangevraagd heeft, te bespreken wie dit dan gaat financieren. In dit geval kan Optima Forma fungeren als een onderaannemingsschap. Hier dient een overeenkomst voor afgesloten te worden met de desbetreffende instantie.

Psychologie

Word niet vergoed. Gaat op basis van uur tarief, in sommige gevallen wil de werkgever bijdragen leveren aan de begeleiding.

Persoons gebonden Budget

Sommige mensen beschikken over een Persoon Gebonden Budget (PGB). In dit geval is financiering vanuit dit budget vaak mogelijk. Mocht u (nog) niet beschikken over een PGB dan kunt u op: www.pgb.nl, zien of u in aanmerking kunt komen voor een dergelijk budget. Een PGB contract is een zorgovereenkomst.

Gemeentes

In sommige Gemeenten kan er specifiek vergoedingen worden gegeven. Informeer hierna bij uw Gemeenten.

Overig

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunnen de programma’s geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Ook zijn er wellicht mogelijkheden via uw werkgever, de gemeente of het UWV. Wij zullen daarin, indien gewenst , voor u kosteloos bemiddelen.

Let op! Dit overzicht is bedoeld om onze klant te adviseren en informeren. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent.