Tik 'm aan!

Weerbare leerlingen zijn minder kwetsbaar voor allerlei vormen van ongewenst gedrag. Denk aan intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Tik ‘m aan! van Optima Forma is een klassikale weerbaarheidstraining voor scholen. Leerlingen leren hun kracht te ervaren en op te komen voor zichzelf. Hierdoor kunnen ze beter omgaan met lastige of vervelende situaties zoals gepest worden. Daarnaast leert de training om meer eigenheid en zelfwaardering te ontwikkelen.
In de training staan de volgende thema’s centraal: groepscohesie, pesten/plagen, groepsdruk, grenzen, zelfverdediging, conflictsituaties en seksualiteit. Uitbreiding van thema’s is mogelijk.

Voordeel voor jou als mens

Natuurlijk wil je graag een plezierige sfeer op school voor je kind. Het moet er immers hele dagen doorbrengen en de basis meekrijgen voor later. Merk je dat je kind onderpresteert of met tegenzin naar school gaat, dan kan dat zeker aan de sfeer liggen. Misschien wordt je kind of een vriendje of vriendinnetje wel gepest! Het stimuleren van een plezierige leer sfeer is ontzettend belangrijk, voor iedereen in de klas. Het zorgt voor verbinding en een prettige verstandhouding tussen de leerlingen en de leraren. Het geeft leerlingen vertrouwen in zichzelf en in de medemens.
Help je kind weerbaar te worden en vraag de Tik ‘m aan-training aan.

Wist je dat…?

De naam Tik ‘m aan! is afgeleid van de populaire handeling onder kinderen en jongeren om elkaar een tik te geven om respect en verbinding naar en voor elkaar te tonen. Daarnaast staat een vuist voor kracht.
Bij succeservaringen binnen de klassikale trainingen geven de trainers en de leerlingen elkaar een tik om de succeservaring nog verder uit te vergroten. Het stimuleert een plezierige leersfeer en zorgt voor verbinding tussen de klasgenoten onderling en met de leraren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over Tik ‘m aan van Optima Forma? Bel of mail ons gerust.

Optima Forma vitaliseert mensen en zet hen weer in hun kracht.

Neem contact met ons op