Re-integratie

Niemand wil op de bank zitten en niet meer mee doen. Niemand kiest vrijwillig voor een uitkering of een periode van verzuim. Optima Forma biedt een vitaliserend re-integratietraject aan mensen die geen werk hebben of door welke reden dan ook niet kunnen terugkeren naar hun huidige werkgever.
Samen vinden we een andere, duurzame en prettige werkomgeving.

Optima Forma is een landelijk werkend vitaliteitsbedrijf met een grote regionale focus op de arbeidsmarkt. De professionals van Optima Forma werken in de regio, spreken de taal van de regio en kennen de regionale arbeidsmarkt. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van vitaliteit, coaching, re-integratie en outplacement en beschikken over een uitgebreid en stevig netwerk.

Wij begeleiden en vitaliseren mensen die

  • vanuit de Wet Verbetering Poortwachter passend werk bij een andere werkgever zoeken (re-integratietraject tweede spoor)
  • vanuit een WGA-uitkering perspectief hebben terug te keren op de arbeidsmarkt
  • boventallig zijn verklaard door een werkgever (outplacement)
  • een ZW-uitkering ontvangen van het UWV
  • vanuit het UWV mogen deelnemen aan een IRO-re-integratietraject
  • vanuit het UWV mogen deelnemen aan een re-integratietraject werkzoekenden 50+
  • vanuit het UWV mogen deelnemen aan een re-integratietraject Sociale Activering
  • vanuit de gemeente de mogelijkheid krijgen met een PRB (persoonsgebonden re-integratiebudget) hun re-integratietraject zelf vorm te geven

Voordeel voor bedrijven/organisaties

Een werkgever is niet verplicht om met een re-integratiebedrijf samen te werken. Hij mag het re-integratietraject zelf organiseren, samen met de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer.
Maar wel is het raadzaam het traject uit te besteden. Enerzijds omdat het bedrijf er simpelweg de tijd niet voor heeft, anderzijds omdat het ontbreekt aan kennis, onder andere over de wetgeving op dit vlak.
Optima Forma ondersteunt de werkgever met het zoeken naar een aanpassing in het takenpakket van de oorspronkelijke functie, zodat de werknemer hierin kan terugkeren. Blijkt dat geen optie, dan ondersteunt Optima Forma bij het vinden van een andere werkplek (tweedespoortraject). Hierbij maken we gebruik van ons grote netwerk, onder andere van werkgevers in de regio. Dit vergroot en versnelt de kans van slagen substantieel. Een beroepskeuzeonderzoek, herscholing of omscholing, kan onderdeel zijn van dit traject. Ook adviseren we over scholing en jobcoaching als de nieuwe werkplek is gevonden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het re-integratietraject van Optima Forma? Bel of mail ons gerust.

Optima Forma vitaliseert mensen en zet hen weer in hun kracht.